Pre kvalitnú realizáciu záhrady je potrebná prípravná časť - vytvorenie projektovej dokumentácie a následne cenovej ponuky. 
 

Súbežne s projektovou dokumentáciou je možné vykonať aj herbicídne ošetrenie pozemku. Získame tak 2 - 3 týždňový náskok, ktorý je potrebný na účinnosť postreku a prakticky hneď po odsúhlasení projektu a cenovej ponuky možno začať so samotnou realizáciou.

Pokiaľ má zákazník projektovú dokumentáciu už vypracovanú, možno pristúpiť priamo k cenovej kalkulácii. 
Cenovú kalkuláciu vypracuje Ing. Roman Gašparek (tel. 0905 653 368) 
alebo Ing. Jozef Gašparek (0905 962 824).

Vypracovanie projektu záhrady je platená služba, cena ktorej sa odvíja od veľkosti a náročnosti spracovávaného pozemku. Na cenu sa môžete informovať priamo u záhradnej architektky pri zadaní úlohy. Cenová kalkulácia je bezplatná.

Naša firma poskytuje pri realizácii záhrad jednoročnú záruku na celé dielo.