Zásady používania cookies

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 15. 02. 2022.


1. Úvod
Naša webová stránka https://www.agro-servis (ďalej len "webstránka") používa cookies a ďalšie súvisiace technológie. Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, ako je napr. google, ktorých služby využívame. V ďalšom texte nižšie vás informujeme, ako používame cookies na našej webstránke.


2. Čo sú to cookies?
Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webstránky a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.


3. Čo sú to skripty?
Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Cookies

4.1 Technické alebo funkčné cookies
Niektoré súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webstránky fungovali správne a aby vaše používateľské nastavenia ostali rozpoznané. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčíme návštevu našej webstránky. Vďaka tomu nemusíte pri návšteve našej webstránky opakovane zadávať rovnaké informácie a, napríklad, položky ostanú vložené v nákupnom košíku, až kým nezaplatíte, resp. počas vymedzeného času, ktorý je pre tieto cookies nastavený. Tieto cookies môžeme používať bez vášho súhlasu.
4.2 Štatistické cookies
Štatistické súbory cookie na webstránke nepoužívame.
4.3 Marketingové/sledovacie cookies
Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.


5. Ukladané cookies

COOKIE_BNAG

typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby

účel: Informácia, kedy bol zobrazený cookie banner.

exspirácia: 6 mesiacov

adresa: Garostav - Ing. Gašparek Roman, Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovenská republika

 

marketing_cookie

typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby

účel: Informácia o cookies preferenciách, ktoré ste nastavili.

exspirácia: 6 mesiacov

adresa: Garostav - Ing. Gašparek Roman, Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovenská republika

 

kosik

typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby

účel: Identifikácia a párovanie obsahu nákupného košíka neprihlásených používateľov webových stránok.

exspirácia: 14 dní

adresa: Garostav - Ing. Gašparek Roman, Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovenská republika

youTube

typ: marketing/tracking/funkcional

účel:zobrazenie videi k produktom

exspirácia: 13 mesiacov

adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Google Maps

typ: marketing/tracking

účel:zobrazenie mapy v kontaktoch

exspirácia: 8 mesiacov

adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu

6. Súhlas s používaním cookies
Keď navštívite našu webstránku po prvý raz alebo podlhšom čase, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies. Po kliknutí na "Súhlasím so všetkým", vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov, ktoré ste označili vo vyskakovacom okne, používali tak, ako je popísané v týchto zásadách používania cookies. Používanie súborov cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že naša webstránka už potom nemusí fungovať správne.
Môžete však zvoliť a označiť len vybrané cookies, označíte ich zaškrtnutím poľa pri názve kategórie (Analytické alebo Marketingové) a stlačíte tlačidlo Uložiť nastavenia.
Funkčné cookies sú zapnuté vždy. Môžete ich vypnúť cez nastavenia vo vašom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade webstránka nemusí byť plne funkčná, predovšetkým nebude plne funkčná možnosť ukladať nákup do košíka.

Pri kontaktovaní nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum. Údaje sú uvedené v cookie lište.

7. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov:
• Máte právo vedieť, načo potrebujeme vaše osobné údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať a ako dlho sa budú uchovávať.
• Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
• Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.
• Ak nám dáte svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
• Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
• Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Vyhovieme vám, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte. Podrobnosti o kontakte nájdete v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nakladania s vašimi údajmi, budeme radi, keď sa obrátite na nás, ale máte tiež právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov). Viac o zásadách ochrany osobných údajov na našej webstránke nájdete na podstránke GDPR.


8. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookies
Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.
Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí pracovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.


9. Kontaktné údaje
Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookies a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
Garostav - Ing. Gašparek Roman, Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava, Slovenská republika
Webová stránka: https://www.agro-servis.sk
Email: : agroservis@agro-servis.sk
Telefónne číslo: 02 / 6593 5729